Bostadsrättsföreningen Kilen

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Kilen är ett av många företag som finns i Åmål. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kilen finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kilen som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1985-04-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kilen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0532-13117.

Åmål arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kilen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kilen. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kilen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kilen och det är följande personer, Erlandsson, Åke Alf Ingvar som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Graeger, Tore Oliver som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Carina Gun Agneta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsberg, Ulf som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Graeger, Nina som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Poulsen, Arne som är född 1933 och har titeln Suppleant.Poulsen, Hildegard som är född 1937 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kilen är 716409-8597.