HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål

Västra Götalands län

Information

I Åmål finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål. Det finns flera företag som liknar HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål i Västra Götalands län. Åmål är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1985-12-13 så har HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål och det finns fler företag som är det i Åmål.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål så kan ni göra det på 0532-71830.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Gustafsson, Lars Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Ann-Catrin som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagelbrand, Allan Jan Henry som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Henning som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristoffersson, Bernt Sune som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Klas Tomas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotHauge, Gunnlaug Marie som är född 1944 och har titeln Suppleant, Jönsson, Evelina Johanna Ulrika som är född 1983 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Ann-Catrin -Hagelbrand, Allan Jan Henry -Karlsson, Sven Henning -Kristoffersson, Bernt Sune .

HSBs Bostadsrättsförening Vimpeln i Åmål har 716409-8753 som sitt organisationsnummer.