Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Åmål och Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1987-01-09. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Åmål där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 ska trivas.

I Åmål så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende, om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 och det finns flera bolag som är det idag i Åmål.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0522-653600.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 är Andersson, Tore Ingemar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Inga Lisbet som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Barbro Anita Elisabeth som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Tännström, Ulf Tomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertelsen, Kurt Brörup som är född 1942 och har titeln Suppleant, Kristiansson, Bengt Freddy som är född 1947 och har titeln SuppleantLarsson, Sven Gunnar som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Åmålshus nr 4 har 716409-9314 som sitt organisationsnummer.