Bostadsrättsföreningen Hästen

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hästen hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Hästen finns. I Åmål så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hästen tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Hästen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Hästen så kan ni göra det genom att skicka er post till Kornv. 21, 662 35, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0532-71818.

Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Hästen har idag 716447-7338 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Hästen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Hästen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson Larsson, Ulrika Elisabeth som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlson, Ann Carina Marita som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Ulla-Britt Monika som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Pia Charlotta Louise som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenblom, Knut Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Per-Eric Sven som är född 1961 och har titeln SuppleantJansson, Inger Marianne som är född 1960 och har titeln Suppleant, Johansson, Git Majlis som är född 1961 och har titeln Suppleant, Karlsson, Bror Axel Stefan som är född 1981 och har titeln Suppleant.