EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Åmål och EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN är ett av dem. Statusen för EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN är att Bolaget är aktivt.

EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN är ett Ekonomisk förening och skapades 1989-08-11. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Åmål där bolaget finns i jobbar för att bolag som EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN ska trivas.

I Åmål så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola med verksamhet för familjegrupp (daghem och fritidshem) för medlem- marnas barn.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN inte är momsregistrerat.

Idag är EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN och det finns flera bolag som är det idag i Åmål.

Vill man komma i kontakt med EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0532-18888.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Källvik, John Niclas -Sundström, Karl Björn Johan.

De som är på något sätt har med EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN är Holmström, David Mattias som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Högberg, Evelina Johanna Maria som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Källvik, John Niclas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Karl Björn Johan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlman, Anna Sofia Karin som är född 1982 och har titeln Suppleant, Payne, Marianne som är född 1970 och har titeln Suppleant.

EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNHAGEN har 716447-7346 som sitt organisationsnummer.