Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

I Åmål finns det ett Ekonomisk förening som heter Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening i Västra Götalands län. Åmål är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1991-03-08 så har Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Åmål.

Vill man komma i kontakt med Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Västanå 202, 662 98, Tösse. Vi ni istället prata med Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0532-25212.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet förmedling av uppdrag. Syftet med verksamheten är att bereda medlemmarna kompletterande arbetsuppgifter utanför lantbruken på för dem tillgänglig tid och med användande av maskiner, redskap och produkter som tillhör deras jordbruksdrift. Verksamheten skall på så vis främja ett rationellt resursutnyttjande och ha karaktären av binäring till lantbruk.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Bäckström, Lars Ove som är född 1946 och har titeln Likvidator, Hulthén, Ingrid Maria som är född 1953 och har titeln Likvidatorssuppleant, .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn .

Farmartjänst/Maskinring i Åmål Ekonomisk förening har 716447-8013 som sitt organisationsnummer.