Bostadsrättsföreningen Draken

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Draken är en verksamhet som finns i Åmål. I Bostadsrättsföreningen Draken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Hans Torbjörn som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Juvél, Kerstin Mary Viktoria som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Ungerholm, Runhild Maja-Lisa som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Dick Jörgen som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergting, Vivianne som är född 1937 och har titeln Suppleant, Säily, Anna-Liisa som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Draken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Draken på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Draken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Draken är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Draken innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Draken är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Draken så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kerstin Juvél, och Dick Wahlström, i förening.

Bostadsrättsföreningen Draken har 762000-0112 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.