Bostadsrättsföreningen Täppan

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Täppan hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Täppan finns. I Åmål så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Täppan tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Täppan har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Täppan så kan ni göra det genom att skicka er post till Strandg. 9, 662 31, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0532-10006.

Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Täppan har idag 762000-0138 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rune Albinsson och Sten Hedlund, i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Täppan

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Täppan så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Albinsson, Tor Rune som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Sten Göte Ragnvald som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Maja Lisa som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Albinsson, Gudrun Maritha som är född 1953 och har titeln Suppleant, .