Bostadsrättsföreningen Adolfsberg

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Adolfsberg är ett bolag som finns i Åmål. I Bostadsrättsföreningen Adolfsberg finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Bo Ingvar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gunnar Roger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Siv Eivor Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Blixt, Olov Erik Alvar som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Adolfsberg så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Adolfsberg på telefon 0532-10192.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Adolfsberg av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Adolfsberg är ett av många bolag som finns i Västra Götalands län och Åmål arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Adolfsberg innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Adolfsberg är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Adolfsberg så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bo Eriksson och Eivor Karlsson i förening.

Bostadsrättsföreningen Adolfsberg har 762000-0245 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.