HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål

Västra Götalands län

Information

I Åmål finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål. Det finns flera företag som liknar HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål i Västra Götalands län. Åmål är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1958-05-24 så har HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål och det finns fler företag som är det i Åmål.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål så kan ni göra det på 0532-71830.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Erneblom, Gustaf Einar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Torvald som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Fred Lennart som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Henning som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Simon Ragnar som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennerberg, Robert Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamotArvidsson, Jenny Camilla som är född 1979 och har titeln Suppleant, Eliasson, Ellen Irene som är född 1943 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Erneblom, Gustaf Einar -Karlsson, Fred Lennart -Lindberg, Simon Ragnar -Wennerberg, Robert Daniel .

HSBs Bostadsrättsförening Hjulet i Åmål har 762000-0567 som sitt organisationsnummer.