HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål är en verksamhet som finns i Åmål. I HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål finns det lite olika personer som är förknippade och det är Berglund, Evan Åke Bertil som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Inger Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarberg, Ruben Natanael som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Gunnar Bertil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Inger Kristina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wärn, Sven Olov som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Jan Olof som är född 1958 och har titeln Suppleant, Gunnarsson, Torsten Ingvar som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål på telefon 0532-71830.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål innehar ej F-skattsedel och HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-01-20.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Inger Birgitta -Hammarberg, Ruben Natanael -Wahlström, Inger Kristina -Wärn, Sven Olov

HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Åmål har 762000-0591 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.