HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål finns. I Åmål så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål så kan ni göra det genom att skicka er post till N. Långg. 9, 662 31, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0521-260120.

Åmål arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål har idag 762000-0609 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Ulf Denny Sören -Pettersson, Kjell Gunde Ingemar -Pousi, Gunnel Elisabeth -Thorin, Jan-Eric är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar ut- veckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Kullen i Åmål så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustafsson, Lars Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ulf Denny Sören som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Kjell Gunde Ingemar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Pousi, Gunnel Elisabeth som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorin, Jan-Eric som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansen, Tor-Erik som är född 1957 och har titeln SuppleantLarsson, Anna-Britta som är född 1959 och har titeln Suppleant, .