HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål finns. I Åmål så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0532-71830.

Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål har idag 762000-1557 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berg, Sven-Erik -Hasselgren, Aina Gunvor Ingegerd -Rydén, Leif Åke -Skoog, Gudrun Elise Viola är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Borgen i Åmål så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Sven-Erik som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hasselgren, Aina Gunvor Ingegerd som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Henning som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Leif Åke som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Lena Märta Elisabeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Skoog, Gudrun Elise Viola som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Lars Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant, Karlsson, Mattias Anders Gunnar som är född 1987 och har titeln Suppleant, Ström, Gunnar Bertil som är född 1943 och har titeln Suppleant.