HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål

Västra Götalands län

Information

762000-1631 är organisationsnummer för bolaget HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Åmål som är den kommunen som HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål finns i.

HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål har varit registrerat sedan 1969-11-18 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål är och det finns flera bolag i Åmål som också är .

Firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bjurström, Bo Fredrik -Larsson, Stig Oskar -Lindström, Pär Olof Ragnar

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål så kan ni göra det på telefon genom 0532-71830 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSBs Bostadsrättsförening Malmen i Åmål och det är Bjurström, Bo Fredrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Stig Oskar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Pär Olof Ragnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Pär Anders som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Gunnar Bertil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Henning som är född 1923 och har titeln SuppleantRisberg, Kenneth Bert som är född 1947 och har titeln Suppleant, Warfstedt Karlsson, Eva Margareta som är född 1945 och har titeln Suppleant,