Dalslands Kanal Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Dalslands Kanal Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där Dalslands Kanal Aktiebolag finns. I Åmål så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Dalslands Kanal Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Dalslands Kanal Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Dalslands Kanal Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Dalslands Kanal Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kyrkog. 14, 662 31, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0532-10466.

Åmål arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Dalslands Kanal Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Dalslands Kanal Aktiebolag har idag 556000-4573 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Ljunggren, Lars Göran i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas av en av -Andersson, Monica Märta -Ruus, Sten Åke Benny i förening med en av -Ljunggren, Lars Göran -Persson, Rolf Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Dalslands Kanal Aktiebolag

Bolaget skall anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Dalslands Kanal Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Monica Märta som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare, Ruus, Sten Åke Benny som är född 1954 och har titeln Extern VD, Ljunggren, Lars Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Carlsson, Kenneth Arne Ingvar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Christoffersson, Uno Kenneth Johnny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsdahl, Gustaf Rune som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Bo Karl Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Leander, Jan Axel som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Rolf Göran som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotPärsson, Eva Margareta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotSlättmyr, Else Christin som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotTholin, Sune Ingvar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotvon Krogh, Anita Christina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantAndersson, Karl Bengt Mikael som är född 1962 och har titeln SuppleantBörjesson, Ulla Marianne som är född 1958 och har titeln SuppleantHalfvardsson, Uno Hilding som är född 1943 och har titeln SuppleantHelgegren, Gunilla Ann-Christin som är född 1953 och har titeln SuppleantLundqvist, Eva Christina som är född 1952 och har titeln SuppleantSimonsson, Svante Gunnar som är född 1939 och har titeln SuppleantStenén, Rune Karl-Johan som är född 1947 och har titeln SuppleantSvensson, Kurt Sivert som är född 1944 och har titeln SuppleantSvärd, Per-Erik Torbjörn som är född 1945 och har titeln SuppleantHallgren, Anders Evert som är född 1956 och har titeln RevisorAronsson, Lars Göran som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantEriksson, Rolf Ingemar som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Nils Gunnar som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.