Taxi Åmål Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Taxi Åmål Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där Taxi Åmål Aktiebolag finns. I Åmål så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Taxi Åmål Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Taxi Åmål Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Taxi Åmål Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Taxi Åmål Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bondeg. 2, 662 30, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0532-12250.

Åmål arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Taxi Åmål Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Taxi Åmål Aktiebolag har idag 556169-9298 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Kvamme, Gunnar Kåre -Vilhelmsson, Eva Kristina är den som för stunden ansvarar för Taxi Åmål Aktiebolag

Bolaget skall inrätta och bedriva beställningscentral, teckna avtal om och bedriva transporter med lättare fordon vad avser person-, gods- och budbefordran, marknadsföra beställnings- centralen och anslutna trafikutövarnas tjänster samt bedriva biljettförsäljning av resor, tåg, buss, båt och hotellbokning. Resebyråverksamhet, förvärva och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Taxi Åmål Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Vilhelmsson, Eva Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Alexandersson, Teddy Jan Stellan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Kjell Lennart Tony som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvamme, Gunnar Kåre som är född 1945 och har titeln Suppleant, Abrahamsson, Ulla-Britt som är född 1952 och har titeln Revisor, Kjörling, Per Magnus Thore som är född 1951 och har titeln RevisorssuppleantUlla-Britt Abrahamsson Revision AB som är född och har titeln Revisor, Kjörlings Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .