Förvaltningsaktiebolaget P.Enger

Västra Götalands län

Information

Förvaltningsaktiebolaget P.Enger är ett av många företag som finns i Åmål. Det är nämligen den kommunen som Förvaltningsaktiebolaget P.Enger finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Förvaltningsaktiebolaget P.Enger som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1983-02-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Förvaltningsaktiebolaget P.Enger så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Åmål arbetar för att företag som Förvaltningsaktiebolaget P.Enger ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Förvaltningsaktiebolaget P.Enger. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Förvaltningsaktiebolaget P.Enger är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Förvaltningsaktiebolaget P.Enger och det är följande personer, Enger, Per Johan Michael som är född 1963 och har titeln VD, Enger, Per Johan Michael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Nauclér, Leif Torsten Arne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Pedersen Andersson, Pia Gunilla som är född 1950 och har titeln Suppleant, Persson, Stefan Anders Tage som är född och har titeln Revisor,Bosatt utomlands inom EES, Bergman, Roger Ingemar som är född 1959 och har titeln Revisorssuppleant.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Förvaltningsaktiebolaget P.Enger är 556224-8335.