Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Åmål. Det är nämligen den kommunen som Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1993-07-05. Men sedan 1993-01-01 så har Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Olov Trätäljag. 2, 661 30, Säffle. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0532-16690.

Åmål arbetar för att bolag som Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheten Nygård 1:48 ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag och det är följande personer, Pettersson, Bo Tomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Anna Kristina som är född 1944 och har titeln Suppleant, Ryman, Sven Bertil som är född 1955 och har titeln Revisor, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Nygård 1:48 Fastighets Aktiebolag är 556470-1802.