Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Åmål och Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1995-10-27. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Åmål där bolaget finns i jobbar för att bolag som Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag ska trivas.

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01. I Åmål så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål samt fastighter för barn-, ut- bildning- och vårdändamål jämte kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen samt tillhandahålla kommun och allmänhet indutrilokaler samt lokaler för barnomsorg, skola och vård i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar till- falla Åmåls kommun att till den del de ej motsvaras av till- skjutet kapital jämte skälig förräntning användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Åmål.

Vill man komma i kontakt med Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0532-18420.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Hans Ingvar -Levein, Ulf Ingvar Firman tecknas av en av -Karlsson, Hans Ingvar -Levein, Ulf Ingvar i förening med -Dalsbo, Lars Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag är Dalsbo, Lars Magnus som är född 1964 och har titeln Extern VD, Levein, Ulf Ingvar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Elvy Ulla-Britt som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Linn Karin Maria som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Ingvar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundén, Bengt Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotSällström, Lars Göran som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallin, Bengt Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Eliasson, Jörgen Ingvar som är född 1969 och har titeln SuppleantHansson, Carl Anders som är född 1961 och har titeln SuppleantKvamme, Gunnar Kåre som är född 1945 och har titeln SuppleantLundgren, Karl Erik som är född 1946 och har titeln SuppleantOlsson, Bengt Ivar Jonny som är född 1946 och har titeln SuppleantThorin, Jan-Eric som är född 1945 och har titeln SuppleantÖstman Strand, Linda Birgitta som är född 1949 och har titeln SuppleantEriksson, Krister Mattias som är född 1972 och har titeln RevisorKaiding, Ragnar Olof som är född 1946 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Rolf Björn som är född 1939 och har titeln LekmannarevisorHansson, Bengt Torsten Ingemar som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag har 556526-8520 som sitt organisationsnummer.