Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Åmål som är den kommunen där Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag finns. I Åmål så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag har haft sedan 2001-05-05. Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag har funnits sedan och 2001-05-05 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Karlstadsv. 85, 662 36, Åmål men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0532-16314.

Åmål arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag har idag 556609-2747 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsbolaget Fjärilen i Åmål Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Heintz, Kjell-Olov som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Heintz, Lena Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Heintz, Gustav Per-Olov som är född 1970 och har titeln Suppleant, Lidén, Stefan Johan som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .